Władzia Benireni* PL urodzona w naszej hodowli w dniu 27.04.2023 roku i jest piękną bicolorową szylkretką RAG f 03

Jej rodzicami są :

Czacza (Dolly)Animalsy*PL

Johnny Benireni *PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót