Powrót

  Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll

                      UMOWA REZERWACJI KOTA
                       Zawarta w dniu ………………………….

Hodowca – Sprzedający:                                                                   Nabywca kota:
Hodowla: Benireni*PL                                                                        Imię i Nazwisko :……………………………………
Imię i Nazwisko : Renata Bening                                                       Adres:…………………………………………………….
Adres: 55-330 Wilkszyn ul. Wiśniowe Wzgórze 30                                                ……………………………………………………………….
Tel.: +48 508 287 294                                                                        tel.: ………………………………………………………..
Mail: ladzia-73@go2.pl, benireni.ragdoll@gmail.com                       mail:………………………………………………………..
Fb/ benirenipl

Podstawowe dane dotyczące kota :
Rasa: Ragdoll (RAG)
Płeć: kocur/ kotka
Imię kota:…………………………………………
Data urodzenia:................................................
Ojciec:..............................................................
Matka:..............................................................
Cena kota: 2500,-                                              słownie: Dwa tysiące pięćset 00/100 zł
Opłata rezerwacyjna : 500,-                              słownie: Pięćset  00/100 zł
Konto bankowe:  PL 32 1140 2004 0000 3102 7940 2127


    W dniu ………………………………….. została wpłacona przez Nabywcę opłata rezerwacyjna w kwocie …………………(słownie:  
    ………………………………………..00/100 zł) dotycząca zakupu w/w kota.

Opłata rezerwacyjna została wpłacona celem potwierdzenie chęci zakupu w/w kota. Jednocześnie kot ten zostaje zarezerwowany i nie zostanie sprzedany przez Hodowcę innemu Nabywcy.
Opłata rezerwacyjna jest BEZZWROTNA w przypadku zmiany decyzji Nabywcy co do zakupu kota. Jeśli z winy Sprzedającego transakcja nie będzie mogła być zawarta, a Nabywca nie wyrazi chęci zakupu innego kota z hodowli, opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Nabywcy.


         Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll


Kocię zostanie wydane Nabywcy pomiędzy 13 a 15 tygodniem życia – lub później, co wymaga jednak dodatkowych ustaleń ze Sprzedającym (np. kwarantanna kociaka po szczepieniu na wściekliznę itp.) Po trzech dniach od upłynięcia terminu odbioru kota, niezależnie od okoliczności z powodu których kota nie odebrano, jeżeli nie został telefonicznie lub mailowo ustalony inny termin odbioru kota, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a kot przechodzi na własność Hodowcy, który może go powtórnie sprzedać.

W dniu odbioru kociaka zostanie podpisana Umowa Kupna/ Sprzedaży kota i powyższa rezerwacja kota traci ważność. Cena kota pozostała do zapłaty w dniu odbioru zostanie pomniejszona o otrzymaną opłatę rezerwacyjną.       

PODPIS HODOWCY                                      PODPIS NABYWCY


……………………………….                    ………………………………….