Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll

                                                               UMOWA REZERWACJI KOTA
                                                               Zawarta w dniu ………………..

Hodowca – Sprzedający:                                                                     Nabywca kota:
Hodowla: Benireni*PL                                                                          Imię i Nazwisko :……………………………………........
Imię i Nazwisko : Renata Bening                                                         Adres :……………….. …..……………………………….
Adres: 55-330 Wilkszyn ul. Wiśniowe Wzgórze 30                                        ...........................................................................

Tel.: +48 508 287 294                                                                          Tel…………………………………………………….........

                                                                                                             Mail.: ……………………………………………………....

Mail: ladzia-73@go2.pl, benireni.ragdoll@gmail.com                                                                


www.benireni.pl     Fb/ benireni

Podstawowe dane dotyczące kota :
Rasa: Ragdoll (RAG)
Kolor: RAG
Płeć: kotka
Imię kota:
Data urodzenia: ………………..
Ojciec : ……………………………….
Matka: ……………………………….
Cena kota: 3 500.-                                               słownie: Trzy tysiące pięćset złotych
Opłata rezerwacyjna : 500.-                                słownie: Pięćset  złotych


Konto bankowe:  PL 32 1140 2004 0000 3102 7940 2127

    W dniu ……………. r. została wpłacona przez Nabywcę opłata rezerwacyjna w kwocie …………..,-
            (słownie: …………….  00/100 zł) dotycząca zakupu w/w kota.

Opłata rezerwacyjna została wpłacona celem potwierdzenie chęci zakupu w/w kota.
Jednocześnie kot ten zostaje zarezerwowany i nie zostanie sprzedany przez Hodowcę innemu Nabywcy.
Opłata rezerwacyjna jest BEZZWROTNA w przypadku zmiany decyzji Nabywcy co do zakupu kota. Jeśli z winy Sprzedającego transakcja nie będzie mogła być zawarta, a Nabywca nie wyrazi chęci zakupu innego kota z hodowli, opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Nabywcy.


                                                                Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll


       

                                            PODPIS HODOWCY                    PODPIS NABYWCY


                                          ……………………………….   ………………………………….
Powrót