Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll
                                            Wrocław …..............                    

                                         UMOWA KRYCIA KOTKI
        Zawarta pomiędzy właścicielem kotki, a właścicielem kocura kryjącego:


               Właściciel kotki:                                    Właściciel kocura:

        Hodowla: …..............................              Hodowla: Benireni *PL
        Imię i Nazwisko :......................              Imię i Nazwisko : Renata Bening
        ….............................................              ul. Wiśniowe Wzgórze 30 55-330 Wilkszyn
        Adres :.....................................              Adres zamieszkania  kocura:                                                             
                  ……………………….....               ul. Jugosłowiańska 107/3, Wrocław 
       tel: …......................................                tel: 508-287-294 / 506-407-511
      e-mail :....................................                 e-mail: ladzia-73@go2.pl


       Dane kotki :                                                  Dane kocura :

       Rasa : Ragdoll                                             Rasa : Ragdoll
       Kolor: RAG................................                  Kolor: RAG  c 04
       Nr rodowodu …..........................                 Nr rodowodu : (PL) FPL LO 144978
       Data urodzenia............................                Data urodzenia : 28.05.2018
       Matka : …...................................                 Matka : Wandzia  Mruczek *PL
       Ojciec : …...................................                 Ojciec : CH Derek  Mruczek *PL

               
                DATA KRYCIA KOTKI …................................
               
               
                WARUNKI UMOWY KRYCIA KOTKI

    1. Właściciele kocura i kotki gwarantują, że w dniu krycia oba koty są klinicznie zdrowe i wolne od chorób pasożytniczych.
    2. Oba koty posiadają książeczki zdrowia z wpisanymi aktualnymi szczepieniami na podstawowe choroby wirusowe.

    3. Honorarium za krycie kotki wynosi : 800 zł zaliczka płatna w dniu przyjęcia kotki do krycia. Pozostała część płatna przy odbiorze karty krycia, przy  

       czym kwota uzależniona będzie od ilości kociąt w miocie.- 1 kociak : 800 zł z zaliczki
- 2 kociaki : 1500 zł
- 3 kociaki : 2000 zł
- 4 kociaki : 2500 zł

    4. W przypadku, gdy krycie okaże się nieskuteczne, właściciel kocura zobowiązuje się do ponownego przyjęcia kotki do krycia 

        przez tego samego samca.W przypadku trzykrotnego nieskutecznego krycia, wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi.        Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll

    5. Właściciel kotki powinien przedstawić skierowanie na krycie wystawione przez macierzysty związek.
    6. Właściciel kotki powiadamia właściciela kocura o narodzeniu kociąt w terminie 7 dni od daty urodzenia kociąt.
    7. Właściciel kocura po otrzymaniu pełnej należności za krycie, dostarcza właścicielowi kotki następujące dokumenty: kopię rodowodu kocura, oraz kartę krycia podbitą przez macierzysty związek kocura.
    8. Numer konta bankowego PL 32 1140 2004 0000 3102 7940 2127    Dodatkowe ustalenia:

    1. Właściciel kocura kryjącego zastrzega że: kocury z miotu nie mogą być sprzedawane jako hodowlane na terenie RP, 

        wyjątkiem jest pozostawienie sobie kocura  miotu przez właściciela kotki wyłącznie do własnych celów hodowlanych.    2. Kotki z narodzonego miotu mogą być sprzedawane bez żadnych ograniczeń.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
Podpis właściciela kotki:                        Podpis właściciela kocura:


…........................................               …...............................................


 

Powrót